top of page

REGULAMIN 

 

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległa część regulaminu Sposoby płatności.

Nowy regulamin wchodzący w życie w dniu 01.02.2019 dostępny jest poniżej :

Regulamin określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Właścicielem sklepu DanceStore jest firma DANCESTORE Sp. z o.o.  z siedzibą w  Warszawie, ul. Burakowska 16 lok. 245

KRS 0000465478 | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy 83 000 PLN I NIP 5252544156|REGON 0000465478

rachunek bankowy numer 96 1140 2017 0000 4002 1297 8687 (mBank)

 DEFINICJE

Sklep –  sklep internetowy dancestore.sklep.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.dancestore.sklep.pl


Klient -  każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania Towaru.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w Sklepie  jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Umowa sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem  lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 

TOWARY

Towary oferowane w sklepie są fabrycznie nowe renomowanych firm tanecznych Sansha, Freed of LONDON, Gaynor Minden, Grishko, CAPEZIO, Pridance. Oryginalność każdego produktu potwierdzamy dokumentem zakupu towarów od producentów oraz dystrybutorów.

CENY PRODUKTÓW

Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.  Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

a) bezpośrednio na stronie internetowej
b)  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@dancestore.sklep.pl ; dancestorej.pl@gmail.com
c)  telefonicznie pod numerem telefonu : 501-850-614; 22-258-78-88

 

Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 15:00 do 19:00 Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 19:00, w  niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

 

UMOWA SPRZEDAŻY

Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Każda Umowa Sprzedaży forma płatności Gotówka lub Przelew jest potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT). Umowa Sprzedaży forma płatności Pobranie jest potwierdzona dowodem zakupu: wydruk ze strony internetowej,  który zostanie dołączany do przesyłki. 

 

SPOSOBY PŁATNOŚCI
a) przelew na konto:

mBank 96 1140 2017 0000 4002 1297 8687

DANCESTORE Sp. z o.o.

W tytule przelewu należy wpisać " ZAM nr........"

c) płatność Gotówką w sklepie stacjonarnym

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego. Zasady opisane w niniejszym Regulaminie nie stoją na przeszkodzie dochodzeniu przez Konsumenta roszczeń na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz.1176 

i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. 

bottom of page